Top
0943.87.6666
Tìm kiếm
Vị trí
Kho máy cũ
Smartphone - điện thoại
HTC APPLE   / SAMSUNG   /
Tin tức công nghệ
Siêu Thị 01:
Số 124 -126 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang.
Điện thoại: 0773.87.6666
Sieu Thị 02:
Số 113 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá Kiên Giang.
Điện thoại: 0773.54.9999
Phòng kỹ thuật - Bảo hành : 0773 616 789
Vấn đề khác liên hệ điện thoại trực tiếp siêu thị
Hotline : 0943.87.6666
facebook

Tiền Mặt

Chuyển khoản